GDPR

GDPR Dataskyddsförordningen

GDPR eller den nya Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i PuL, personuppgiftslagen, och den nya Dataskyddsförordningen kallas ibland för ”PuL 2”.

Läs mer om GDPR hos Datainspektionen

Till de som köpt min bok eller deltagit på mina kurser eller webinar eller i vissa fall på andra sätt har visat särskilt intresse för boken, till exempel genom att delta i tävlingar med skriven motivering för att erhålla ett exemplar, sparar jag i 24 månader e-postadressen för att kunna kommunicera om relevanta saker som sker kring boken och det som boken handlar om, dvs. content marketing och SEO.

Jag är mycket restriktiv med denna kommunikation och den sker maximalt 2-4 gånger per år.

Kommunikationen handlar om nya utgåvor av boken eller nya event eller kurser kring boken och dess innehåll.

Bakgrunden är dubbel: jag får många läsare och kursdeltagare som vill veta när nya möjligheter att lära mer om content marketing och SEO finns eller när nya kostnadsfria event eller längre kurser som har en kostnad kommer att anordnas. Som författare är jag också mycket angelägen om att ha en kommunikation med mina läsare och mina kursdeltagare för att hela tiden utvecklas och kunna sprida ny uppdaterad kunskap vidare.

Dock: vill du inte ha denna kommunikation så kan du när som helst svara på dessa mejl eller mejla mig direkt på: christer [@] gmail.com så raderar jag din e-postadress.

Den lagliga grunden för denna personuppgiftshantering är berättigat intresse eller intresseavvägning. 

Läs mer om berättigat intresse hos Datainspektionen