B2B SEO – vad är det?

SEO för B2B. En mycket stor andel av alla köpresor börjar i en sökmotor. Det gäller även inom B2B. Därför är synlighet i sökmotorer en nyckelfaktor för företag som vill nå fler potentiella kunder. SEO – sökmotoroptimering – är alltså en viktig kanal för att generera leads, attrahera nya kunder och stärka varumärkets synlighet. Men skiljer sig SEO för B2B mot SEO för B2C?

Grunden inom SEO-arbetet är samma oavsett vilken typ av företag eller bransch det gäller. Du bör ha en webbplats som är snabb, välstrukturerad och korrekt uppbyggd tekniskt sett. Användbart innehåll som engagerar dina potentiella kunder är viktigt. Grundläggande innehållsoptimering och länkar – både interna och externa – behövs alltid. Men när du arbetar med SEO inom B2B finns några extra faktorer att ta hänsyn till.

Viktiga fokusområden för sökmotoroptimering inom B2B

Inom B2B är kundresan ofta lång och komplex. För att nå potentiella kunder via sökmotorer är det därför avgörande att förstå målgruppen och deras sökbeteende. Många gånger är målgruppen experter inom sina områden, och det gäller att demonstrera expertis för att bygga förtroende. Innehållet på din webbplats måste ge konkreta svar och hjälpa kunden att lösa sina problem.

För att lyckas med SEO som B2B-företag behöver du:

  • Kartlägga kundresan – från kännedomsfasen till köp och leverans. Tänk på att en kundresa, särskilt inom B2B, sällan är linjär. Den insikten behöver påverka din strategi för både innehåll och SEO.
  • Förstå dina målgrupper – vilka är de, hur ser de ut för de olika stegen av kundresan, vad är deras behov?

Målgruppsanpassat innehåll

Att målgruppsanpassa sitt innehåll är alltid värdefullt, men extra viktigt inom B2B där målgrupperna ofta är både smalare och mer krävande. Dels behöver olika stadier av kundresan olika typer av innehåll, dels kan målgruppen variera beroende på var i kundresan kunden befinner sig. Ofta är såväl specialister, inköpare och beslutsfattande chefer involverade.

Innan du börjar producera innehåll behöver du göra en grundlig sökordsanalys för att bättre nå dina målgrupper via sökmotorer. För att förstå målgruppernas sökbeteende fullt ut kan du behöva använda fler källor än de vanliga SEO-verktygen. Vänd dig till de som ofta har kundkontakt, som kundservice och säljare – de har ofta värdefulla insikter om potentiella kunders behov och önskemål.

I Google Analytics kan du se vad besökarna på din webbplats söker efter i den interna sökfunktionen. Det kan ge värdefulla insikter kring vilken information som efterfrågas, och vad som kanske behöver lyftas mer på webbplatsen. Du bör också analysera dina konkurrenters innehåll.

När du har identifierat relevanta sökord och målgruppernas behov kan du skapa relevant innehåll för varje steg i kundresan. Det kan vara introducerande artiklar, djupgående guider, fallstudier, produktjämförelser, white papers* och mer. Visa hur dina produkter eller tjänster kan hjälpa kunden. Du behöver också förmedla att ditt företag är en pålitlig expert inom sitt område.

Konvertera den organiska trafiken

För e-handel är det oftast enkelt att räkna konverteringar. Många B2B-företag har ingen webbshop – då handlar konverteringar ofta om att få in leads. Syftet med att öka din synlighet i sökmotorer är ju att så småningom omvandla besöken till affärer. Konverteringar på din webbplats kan vara att kunden fyller i ett formulär, laddar ner en guide eller klickar på en kontakt-knapp. Se till att alla
landningssidor har ett tydligt konverteringsfokus.

Sammanfattningsvis är en kundrese-fokuserad SEO-strategi viktig för B2B-företag. Genom att förstå kundresan och använda datadrivna insikter kan du skapa målgruppsanpassat innehåll, förbättra din organiska synlighet och generera leads.

Bloggpost om SEO för B2B skriven av Veronica Gustavsson, SEO-konsult som driver Optivera SEO AB

*Vad är ett white paper? Det kan beskrivas som ett dokument med mer djuplodande information som besökaren till exempel kan ladda ned på en webbsida – för att få med sig mer förklarande och ingående kunskap inom ett ämne.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *