Gör inte som Amazon och Apotea

Gör inte som Amazon och Apotea

Vad är din affärsidé? Om du ska starta eller vidareutveckla en e-handel så börjar all försäljning med en produkt eller tjänst som en kund är beredd att betala för, och din affärsidé kan kort beskrivas som en definition av vad du ska sälja, hur du ska sälja det och till vem du ska sälja.… Läs hela inlägget

Vad är e-handel?

Vad är e-handel?

Ska man förklara vad e-handel är med en mening är det enligt Nationalencyklopedin ”handel med varor och tjänster över internet, vilket kan vara antingen handel mot konsument (B2C), handel mellan konsumenter (C2C) eller handel mot andra företag (B2B)”.

Jag tycker att man behöver lägga att transaktionen sker online, det vill säga att det är handel med varor och tjänster – allt från en fysisk produkt till en resa eller ett streamingabonnemang – där beställning och betalning sker digitalt.… Läs hela inlägget

Skriv, skriv, skriv!

Teatro Avenida Henning Mankell

I mitten och slutet av 1990-talet hade jag förmånen att få träffa och prata skrivande med ett antal författare, som jag själv uppskattade och var nyfiken på.

När började de skriva? Hur ser en arbetsdag ut? Vilka drivkrafter och inspirationskällor har de? Blir skrivandet lättare eller svårare med åren? Och vilka är deras bästa råd till andra som skriver, som kanske inte blivit publicerade än men som drömmer om och kämpar för att den dagen ska komma?… Läs hela inlägget