Infoo.se är Sverige äldsta webbkatalog (sedan 1993)

Infoo tidigare

Webbkatalogen Infoo.se, tidigare SUNET-katalogen i folkmun och Svenska Webbplatser (som officiellt namn under sin tid på KTH), är en webbkatalog med anor redan från KTHNOC och en del av internets vagga i Sverige. Som sedan hamnat mer i skymundan och som även fått utstå en hel del kritik när KTH slutade finansiera katalogen och Infoo.se därför fick börja ta ut en granskningsavgift av företag för att kunna ha en redaktion som granskar de inkommande länkarna (medan privatpersoner och organisationer fortfarande är med utan att erlägga någon avgift).… Läs hela inlägget