Vad är bounce rate?

Vad är bounce rate och vad är ett A/B-test? Det finns många begrepp inom digital marknadsföring och många trebokstavs-kombinationer som kan vara bra att känna till.

Jag har samlat ett antal här, från A-C, och jag kommer publicera fler poster framöver på temat ”ordlista digital marknadsföring”.

301 redirect
301 redirect är en ompekning från en webbadress till en annan som sker på servernivå. Tanken är att få med trafik och länkkraft från en icke­aktuell eller icke­existerande webbsida till en aktuell sida.

404-sida
Felsida som dyker upp om du till exempel länkat fel i ett nyhetsbrev eller från en sida på din sajt till en annan, eller om besökaren skrivit in en felaktig URL som inte finns på din webbplats. Det är viktigt att du skapar en anpassad 404­sida så att besökaren lätt kan navigera vidare och inte hamnar på en tom eller otydlig sida.

A/B-test
Parallellt test av två versioner av till exempel en webbplats, en webbsida eller ett e­postutskick för att se vilken av dessa som ger bäst resultat utifrån de mål som satts upp.

B2B
Står för business­to­business och betyder att det handlar om försäljning från ett företag till ett annat.

B2C
Står för business­to­consumer och betyder att det handlar om försäljning från ett företag till en privatperson.

Bounce rate
De besökare som bara besöker en sida på din webbplats och som väljer att inte gå vidare, det vill säga de ”bouncar”, studsar tillbaka, vilket anses innebära att de inte hittar något relevant som leder dem vidare. En hög bounce rate är någonting dåligt eftersom det indikerar att din webbplats inte levererar det besökaren är ute efter, framför allt om besökaren bouncar väldigt snabbt.

Brödtext
Den löpande texten på en webbsida, eller i t.ex. en tidningsartikel, som skiljer sig från andra delar av texten på sidan, som rubriker och bildtexter.

Canonical
Ett sätt att undvika att Google läser av duplicerat innehåll på din webbplats genom att använda en tagg, som visar vilket innehåll på vilken sida som är det ursprungliga (originalet) och som du vill att Google ska spindla och ta med i sitt index.

CPA och CPO
Kostnad för en händelse eller en order, står för Cost per aquisition eller Cost per action och Cost per order. Det kan vara ett köp, en nedladdning eller någon annan konvertering som du vill uppnå.

CTR
Står för click­through rate eller klickfrekvens. Anger hur många som ser exempelvis ditt företag i träfflistan på Google, eller din Google AdWords­annons, och sedan klickar på träffen eller annonsen. Helt enkelt hur många som klickar sig vidare. Du räknar ut din CTR genom att ta antalet klick genom antalet visningar.

 

Här hittar du en längre ordlista över begrepp inom digital marknadsföring.

Texten är hämtad från nyutkomna boken Gräv guld i dina egna kanaler.

Gräv guld i dina egna kanaler finns att beställa på på Adlibris | Akademibokhandeln | Bokus | CDON

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *